Førerkort, klasse C og CE

truckØnsker du å kjøre lastebil, må du med noen få unntak skaffe deg førerkort i klasse C eller CE. Det er disse klassene som gir deg anledning til å kjøre biler som veier over 3 500 kg eller har mer enn 8 plasser til passasjerer. Derfor må du gjerne også ha denne typen førerkort dersom du ønsker å kjøre for eksempel maxitaxi. I klasse C er det ikke lenger noen grense for hvor tungt motorkjøretøy du har lov til å kjøre. Har du først tatt førerkort i klasse C, forutsettes det at du greier å kjøre alle slags tunge kjøretøy, selv om du selvfølgelig må passe på å få grundig opplæring i den enkelte type kjøretøy som er mest aktuelt for deg. For øvrig er det også slik at klasse C ikke bare omfatter bil, men også motorredskap og traktor. Nøyaktig hvor stor henger du kan ha på disse kjøretøyene avhenger av hvor tidlig du tok denne lappen. Før 2005 og 1997 gir større rettigheter enn de som tar klasse C når får.

Skal du ta nytt førerkort, og ønsker å kjøre lastebil med henger, må du i dagen situasjon forvente at det er nødvendig å ta klasse CE førerkort. Den nye politikken har gjort at mange av de rettighetene man tidligere automatisk fikk med klasse C nå bare slår inn hvis man kan slå i bordet med klasse CE førerkort. Med CE kan man trekke henger med vekt over 750 kg etter lastebilen, men man må selvfølgelig alltid sjekke hva som er den tekniske begrensningen på hvor stor henger bilen tåler. Man må aldri overskride denne grensen, da det føre til svært dramatiske og farlige situasjoner i trafikken.

Noen tror at det er vanskelig, dyrt, og tar lang tid å ta klasse CE førerkort, men realiteten er at det i dag bare tar en 3 til 4 ukers tid dersom man følger et intensivt kursopplegg.