Førerkort klasse D og DE

motor vehicle with more than 8 seatsSkal man kjøre en motorvogn som har flere enn 8 plasser for passasjerer i tillegg til føreren, må man ha førerkort i klasse D. Klasse D gir det også rett til å kjøre leddbuss, som jo blir vanligere og vanligere som transportmiddel i litt større byer med mange reisende. I tillegg får du også lov til å kjøre med en tilhenger på opptil 750 kg i vekt etter bussen du kjører.

For dem som har tatt klasse D førerkort tidligere gjelder det egne regler. Da kan du faktisk kjøre med tilhenger opp til 2 tonn, eller tilhengerredskap opp til 3,5 tonn, dersom du tok førerkort i klasse D før 1996. Hvis du tok lappen i denne klassen før 2005, kan du dessuten kjøre traktor både med og uten henger, og annen motorredskap som for eksempel skogsmaskiner.

Det er viktig å være klar over at man ikke kan gå direkte på et førerkort i klasse D, man må alltid ha førerkort i klasse B (vanlig personbil) før man kjører opp for buss, slik at det blir en vanlig og trygg progresjon. Som bussjåfør er det selvfølgelig også helt avgjørende at man forstår trafikksituasjonen godt til enhver tid, og da må man også kjenne bilførernes perspektiv. Selv om man ikke har bil selv må man altså ta lappen for bil dersom man ønsker å bli bussjåfør.

Klasse DE er for de som skal ta førerkort nå, og ønsker å kunne kjøre buss med større tilhenger slik det var anledning til under de gamle reglene. Skal du kjøre tilhenger over 750 kg etter bussen må du i dag ha førerkort i klasse DE. Samtidig må man selvfølgelig alltid huske at man aldri kan dra en større tilhenger enn det som er i tillatt i henhold til bussens tekniske spesifikasjoner, det er både ulovlig og farlig.