Snøscooter: førerkort klasse S

SnowmobileDersom man ønsker å kjøre snøscooter, skal man etter norsk lov ha førerkort i klasse S. Det er åpenbart mange som velger å kjøre scooter uten å ha slikt førerkort, men man må være klar over at dette kan få store rettslige konsekvenser dersom man skulle havne i en ulykke. Man vil kunne holdes ansvarlig på en helt annen måtte dersom noen skulle bli skadet, og likeledes vil man oppleve å få store problemer i forhold til forsikringsselskap og lignende. Velg derfor den tryggeste veien å ta førerkort i klasse S før du legger ut i marka med scooter. Med klasse S har du også anledning til å kjøre med tilhengerslede på scooteren, som gjør at du for eksempel kan gjøre en viktig samfunnsinnsats ved å kjøre opp skiløyper om vinteren.

Den nye loven om ferdsel med snøscooter kom i 2006, så det er nå hele ti år siden. Med denne loven ble det klart at man nå også må ha teorikurs og teoretisk prøve før man kjører opp til scooter, og at det har blitt en aldersgrense på 16 år for å kjøre scooter. Når man er mellom 16 og 18 år er det også restriksjoner på hva slags scooter man kan kjøre, det minner litt om reglene for å kjøre moped vis a vis motorsykkel. De som ikke har fylt 18 har ikke lov til å kjøre scooter som har en større effekt i forhold til scooterens vekt enn 0,2 kW/kg. I motsetning til det noen later til å tro, er det ikke noe unntak for denne regelen for samisk ungdom involvert i reindriften.

Det finnes likevel visse unntak for kravet om førerkort i klasse S. Dette unntaket kommer imidlertid bare i en helt bestemt situasjon, nemlig en gruppetur der det er med en kvalifisert guide. Da kan passasjerene, gjerne turister, få lov til å kjøre scooter uten førerkort. Dersom turistene er fra Norge, må de uansett ha førerkort i klasse B eller tilsvarende, og utenlandske turister må ha lov til å kjøre bil i Norge (dvs. de må ha norsk eller internasjonalt førerkort).